Vergoeding via de verzekering

Om meerdere redenen hebben we per 1 januari 2021 geen contracten meer met  zorgverzekeraars. Dit betekent dat u het consult betaalt aan ons en het vervolgens zelf declareert bij uw verzekering. Dieetadvisering wordt voor een deel vergoed. Over het algemeen krijgt u tot 100% vergoeding als u een restitutiepolis heeft (vrije keuze), 70%-80% vergoeding als u een Natura polis heeft. Sommige verzekeraars hanteren afwijkende vergoedingen. Houd u er rekening mee dat het gaat om een beperkte vergoeding en van uw eigen risico af gaat. Tot de leeftijd van 18 jaar geldt geen eigen risico.

Soms is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen zit dieetadvisering ook in de aanvullende verzekering. Deze vergoeding valt niet onder uw eigen risico.

Regelingen voor vergoedingen kunnen jaarlijks aangepast worden. Raadpleeg uw polis.

TARIEVEN Bo Schumacher

Het tarief voor het eerste consult van 1 1/2 – 2 uur is €125 euro.

De prijs van de volgende consulten hangt af van de tijdsduur. Het uurtarief is € 95 euro;

45 minuten is € 60 en 30 minuten is € 45

Voor telefonische en skype/ facetime consulten geldt hetzelfde tarief.

Korte vragen via email zijn gratis. Voor het beantwoorden van langere emails wordt de gebruikte tijd in rekening gebracht.

De tarieven van Corinne Pool kunt u vinden op corinnepool.nl

Wilt u bij verhindering ons zo snel mogelijk inlichten. Indien u dit uiterlijk 24 uur tevoren doet dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Privacyverklaring Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Bo Schumacher

De Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Bo Schumacher gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van onze praktijk dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Bo Schumacher heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Bo Schumacher bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Bo Schumacher zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Onze praktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Bo Schumacher zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Bo Schumacher een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Bo Schumacher blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar boschumacher@orthodietist.nl . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Bo Schumacher neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 072 5336673 of via boschumacher@orthodietist.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Bo Schumacher kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via boschumacher@orthodietist.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

© Copyright - Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Ria Penders | Door See Design