Consult

Elke begeleiding vangt aan met een intakegesprek om een beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand en het klachtenpatroon. Met behulp van een uitgebreide anamnese wordt bekeken welke oorzakelijke factoren een rol spelen bij de klacht of aandoening. Eventueel wordt in overleg gebruik gemaakt van aanvullende testen als bloed- of ontlastingonderzoek. U krijgt hier uitleg over en we bespreken hoe u door verandering in leefwijze en eetpatroon uw gezondheid kunt verbeteren. U ontvangt een uitgewerkt voedingsadvies eventueel aangevuld met een supplementen advies. In de vervolggesprekken bespreken we de voortgang en stellen zonodig het behandelplan bij. U kunt begeleid worden bij het doorvoeren van de gewenste gedragsveranderingen.

Buiten de gesprekken om kunt u voor vragen terecht op het telefonisch spreekuur of via e-mail.

Wij zijn aangesloten bij Koepel KAB voor klacht- en tucht recht.

© Copyright - Orthomoleculaire Diëtistenpraktijk Ria Penders | Door See Design