Vergoeding via verzekering

Per 1 januari 2013 zit dieetadvisering in de basisverzekering voor een beperkt aantal consulten. Dat betekent dat de startkosten vergoed worden via de basisverzekering. Een verwijsbrief van uw huisarts geeft recht op deze vergoeding. Deze kosten vallen wel onder uw eigen risico. Soms krijgt u extra vergoeding via de aanvullende verzekering. Regelingen voor vergoedingen kunnen jaarlijks aangepast worden. Raadpleeg uw polis.